Paintgraphic

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Paintgraphic - NA

Phần mềm Paintgraphic

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Paintgraphic là phần mềm gì?

Paintgraphic là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Paintgraphic là Version NA (cập nhật NA)

Paintgraphic phô trương là một hình ảnh hoặc chỉnh sửa ảnh ứng dụng có sẵn cho người tiêu dùng Nhật Bản. Thường được mô tả bởi nhà phát triển của nó như là một sự thay thế Adobe Photoshop, phần mềm được về cơ bản được thiết kế để trở thành một rẻ hơn mà còn ứng dụng chỉnh sửa ảnh nhẹ hơn và đáp ứng hơn đối thủ cạnh tranh giá cao của nó. Tất cả các điều khiển tinh chỉnh thông thường đang ở trong đó, từ điều chỉnh giai điệu để điều chỉnh màu sắc. Nhưng tất nhiên, giống như hầu hết các biên tập viên ảnh khác, chương trình cũng được trang bị với những gì cơ bản có thể được sử dụng như công cụ vẽ, ví dụ bàn chải và tiện ích vector chỉnh sửa. Nó cũng có khả năng để thực hiện chỉnh sửa layer-based, cũng như áp dụng bộ lọc khác nhau để các lớp của một hình ảnh.

What is Paintgraphic?

Fanfare’s Paintgraphic is an image or photo editing application available to Japanese consumers. Often described by its developer as an Adobe Photoshop alternative, the software is basically designed to be a cheaper but also more lightweight and responsive photo editing application than its high-priced competitors. All the usual tweaking controls are in it, from tone adjustments to color corrections. But of course, like most other photo editors, the program is also equipped with what can essentially be used as drawing tools, e.g. brushes and vector-editing utilities. It also has the ability to perform layer-based editing, as well as to apply various filters to layers of an image.

Các loại file được mở bởi Paintgraphic

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Paintgraphic có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) FFF

Download Paintgraphic

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *