XMPLAYER Application

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download XMPLAYER Application - NA

Phần mềm XMPLAYER Application

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

XMPLAYER Application là phần mềm gì?

XMPLAYER Application là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của XMPLAYER Application là Version NA (cập nhật NA)

XMPlayer là một ứng dụng homebrewed bởi một nhà phát triển độc lập gọi là Ced2911 người đã duy trì một sự đóng góp tích cực trong Homebrew kết nối, và có mã nguồn được lưu trữ trên GitHub. XMPlayer là một cổng của phương tiện nguồn mở máy nghe nhạc MPlayer. Mã nguồn của MPlayer đã được tinh chỉnh để tạo ra XMPlayer, cho phép nó làm việc trên một giao diện điều khiển Xbox 360 đã được Jtag hoặc RGH-hack; trước khi cầu thủ này người dùng cần thiết để chuyển mã video hoặc âm thanh mà họ muốn chơi trên mạng của họ. Tạo sử dụng libXenon, Ced2911 giải thích rằng mặc dù SDK là nhiều người dùng thân thiện, libXenon (một ngôn ngữ lập trình sử dụng để viết Xbox 360 chương trình) cho phép thêm nhiều tính năng cho ứng dụng, chẳng hạn như chơi phương tiện truyền thông trên 4 GB trong kích thước đó là không thể sử dụng SDK . Một ưu điểm khác của việc này là libXenon phép XMPlayer để thực hiện hiệu quả hơn nhiều so với nó nếu không sẽ làm gì nếu nó đã được mã hóa bằng cách sử dụng Xbox SDK.XMPlayer hỗ trợ một loạt các định dạng và nguồn khác nhau, bao gồm cả các ổ đĩa di động USB và ổ đĩa; nó cũng hỗ trợ các EXT2, NTFS, FAT, XTAF, và ISO9660 hệ thống tập tin.

What is XMPLAYER Application?

XMPlayer is a homebrewed application by an independent developer called Ced2911 who has maintained an active contribution in Homebrew Connection, and whose source code is hosted on GitHub. XMPlayer is a port of the open source media player MPlayer. The source code of MPlayer has been tweaked to create XMPlayer, allowing it to work on an Xbox 360 console that has been Jtag or RGH-hacked; before this player users needed to transcode videos or audio that they wished to play over their network. Created using libXenon, Ced2911 explains that though the SDK is more user-friendly, libXenon (a programming language used to write Xbox 360 programs) enables more features for the application, such as playing media over 4 GB in size that is impossible using the SDK. Another advantage of this is that libXenon allows XMPlayer to perform much more efficiently than it would otherwise have done if it was coded using the Xbox SDK.XMPlayer supports a variety of formats and sources, including USB removable drives and disc drives; it also supports the EXT2, NTFS, FAT, XTAF, and ISO9660 file systems.

Các loại file được mở bởi XMPLAYER Application

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm XMPLAYER Application có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) M1VMP2MP3MPAMPEMPGMPVVBS

Download XMPLAYER Application

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *