Anti-Phishing Service

Định nghĩa Anti-Phishing Service là gì?

Anti-Phishing ServiceAnti-Phishing Dịch vụ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Anti-Phishing Service - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một chất chống lừa đảo địa chỉ dịch vụ một loại hình cụ thể của nỗ lực để có được thông tin nhạy cảm cá nhân hay khác. Trong khi chống phishing dịch vụ cung cấp các công cụ để giúp người dùng nhận ra web lừa đảo, nhiều tính năng dịch vụ chống phishing là phản ứng với những nỗ lực để hack một hệ thống và ăn cắp dữ liệu. Một số công cụ chống lừa đảo có sẵn thông qua trình duyệt, thông qua đó có nhiều nỗ lực lừa đảo xảy ra.

What is the Anti-Phishing Service? - Definition

Understanding the Anti-Phishing Service

An anti-phishing service addresses a specific type of attempt to obtain personal or other sensitive information. While anti-phishing services provide tools to help users recognize Web phishing, many anti-phishing service features are responses to efforts to hack a system and steal data. Some anti-phishing tools are available via browsers, through which many phishing attempts occur.

Thuật ngữ liên quan

  • Phishing
  • Anti-Malware
  • Anti-Spam
  • Phishing Kit
  • SMS Phishing
  • Spear Phishing
  • Hacking
  • Virus
  • Banker Trojan
  • Binder

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *