APFS

Định nghĩa APFS là gì?

APFSAPFS. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ APFS - một thuật ngữ thuộc nhóm Bits and Bytes - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Là viết tắt của "Apple File System." APFS là một hệ thống tập tin được phát triển bởi Apple đặc biệt cho thiết bị lưu trữ bộ nhớ flash. Nó đã được phát hành với iOS 10,3 trong tháng Ba, năm 2017 và cho hệ điều hành MacOS 10.13 (High Sierra) vào tháng, năm 2017.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the APFS? - Definition

Stands for "Apple File System." APFS is a file system developed by Apple specifically for flash memory storage devices. It was released with iOS 10.3 in March, 2017 and for macOS 10.13 (High Sierra) in September, 2017.

Understanding the APFS

Thuật ngữ liên quan

  • Apache
  • API

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *