AppleTalk Filing Protocol (AFP)

Định nghĩa AppleTalk Filing Protocol (AFP) là gì?

AppleTalk Filing Protocol (AFP)AppleTalk Nộp Protocol (AFP). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ AppleTalk Filing Protocol (AFP) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

AFP cũng tính năng bao gồm:

What is the AppleTalk Filing Protocol (AFP)? - Definition

Understanding the AppleTalk Filing Protocol (AFP)

AFP features also include:

Thuật ngữ liên quan

  • AppleTalk
  • Mac OS X
  • Transmission Control Protocol (TCP)
  • Frame
  • AppleTalk Address Resolution Protocol (AARP)
  • Platform
  • Operating System (OS)
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *