Collapsed Backbone

Định nghĩa Collapsed Backbone là gì?

Collapsed BackboneBackbone sụp đổ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Collapsed Backbone - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Xương sống mạng được phân phối hoặc sụp đổ. Mạng LAN truyền thống kết nối qua cáp xương sống phân tán. xương sống bị sập sử dụng tốc độ cao backplane chuyển sang kết nối mạng (PPP) mạng LAN ảo Point-to-Point. lợi thế xương sống bị sập bao gồm:

What is the Collapsed Backbone? - Definition

Understanding the Collapsed Backbone

Network backbones are distributed or collapsed. Traditional LANs connect via distributed backbone cables. Collapsed backbones use high-speed backplane switches to connect virtual Point-to-Point (PPP) LAN networks. Collapsed backbone advantages include:

Thuật ngữ liên quan

  • Star Topology
  • Root
  • Topology
  • Backbone
  • Virtual Networking
  • Switch
  • Backplane
  • Local Area Network (LAN)
  • Device
  • Peer-to-Peer Architecture (P2P Architecture)

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *