Digital

Định nghĩa Digital là gì?

DigitalKỹ thuật số. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Digital - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

thông tin kỹ thuật số được lưu trữ sử dụng một loạt các người thân và số không. Máy vi tính là những cỗ máy kỹ thuật số bởi vì họ chỉ có thể đọc thông tin như trên hoặc tắt - 1 hoặc 0. Phương pháp này tính toán, hay còn gọi là hệ thống nhị phân, có vẻ khá đơn giản, nhưng có thể được sử dụng để đại diện cho một lượng đáng kinh ngạc của dữ liệu. CD và DVD có thể được sử dụng để lưu trữ và phát lại âm thanh chất lượng cao và video mặc dù họ bao gồm toàn bộ những người thân và số không.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Digital? - Definition

Digital information is stored using a series of ones and zeros. Computers are digital machines because they can only read information as on or off -- 1 or 0. This method of computation, also known as the binary system, may seem rather simplistic, but can be used to represent incredible amounts of data. CDs and DVDs can be used to store and play back high-quality sound and video even though they consist entirely of ones and zeros.

Understanding the Digital

Thuật ngữ liên quan

  • Dialog Box
  • Digital Asset

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *