Digitize

Định nghĩa Digitize là gì?

DigitizeSố hóa. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Digitize - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Để số hóa một cái gì đó phương tiện để chuyển đổi nó từ analog sang kỹ thuật số. Ví dụ, một tín hiệu âm thanh analog nhận được một micro được số hóa khi nó được ghi lại bởi một máy tính. Máy tính phải số hóa đầu vào analog, vì họ là các thiết bị kỹ thuật số và không thể xử lý thông tin tương tự.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Digitize? - Definition

To digitize something means to convert it from analog to digital. For example, an analog audio signal received by a microphone is digitized when it is recorded by a computer. Computers must digitize analog input because they are digital devices and cannot process analog information.

Understanding the Digitize

Thuật ngữ liên quan

  • Digital Signature
  • DIMM

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *