Domain

Định nghĩa Domain là gì?

DomainMiền. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Domain - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Trong khi thuật ngữ "miền" thường được dùng đồng nghĩa với "tên miền", nó cũng có một cụ thể định nghĩa các mạng địa phương.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Domain? - Definition

While the term "domain" is often used synonymously with "domain name," it also has a definition specific to local networks.

Understanding the Domain

Thuật ngữ liên quan

  • Document Grinding
  • Domain Name

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *