Enterprise

Định nghĩa Enterprise là gì?

Enterprisedoanh nghiệp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Enterprise - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Trong thế giới CNTT, doanh nghiệp liên quan đến các doanh nghiệp lớn và các tổ chức. Nó thường được dùng để mô tả phần cứng, phần mềm và dịch vụ kỹ thuật đó là nhằm mục đích khách hàng doanh nghiệp.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Enterprise? - Definition

In the IT world, enterprise refers to large businesses and organizations. It is often used to describe hardware, software, and technical services that are aimed at business customers.

Understanding the Enterprise

Thuật ngữ liên quan

  • Endianness
  • Enum

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *