EOL

Định nghĩa EOL là gì?

EOLEOL. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ EOL - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Viết tắt của "End Of Life". EOL, phát âm là "E-O-L", thường được sử dụng trong công nghệ thông tin để mô tả một sản phẩm mà không còn được duy trì hoặc hỗ trợ. Nó có thể tham khảo một trong hai phần cứng hoặc phần mềm.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the EOL? - Definition

Stands for "End Of Life." EOL, pronounced "E-O-L," is commonly used in information technology to describe a product that is no longer maintained or supported. It may refer to either hardware or software.

Understanding the EOL

Thuật ngữ liên quan

  • Enum
  • EPS

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *