eSports

Định nghĩa eSports là gì?

eSportseSports. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ eSports - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

eSports (phát âm là "thể thao điện tử") là một thuật ngữ chung dùng để mô tả các cuộc thi trò chơi video. Giống như sự kiện thể thao thể thao, trò chơi eSports thường chơi trước khán giả trực tiếp và có thể được phát sóng qua Internet là tốt.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the eSports? - Definition

eSports (pronounced "e-sports") is a general term used to describe video game competitions. Much like athletic sporting events, eSports games are often played before live audiences and may be broadcast over the Internet as well.

Understanding the eSports

Thuật ngữ liên quan

  • Escape Key
  • Ethernet

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *