FAT32

Định nghĩa FAT32 là gì?

FAT32FAT32. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ FAT32 - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

hạn kỳ lạ này đề cập đến cách Windows lưu trữ dữ liệu trên ổ cứng của bạn. "FAT" là viết tắt của "File Allocation Table", mà theo dõi tất cả các file của bạn và giúp máy tính xác định vị trí chúng trên đĩa. Ngay cả khi một tập tin bị phân mảnh (chia thành các vùng khác nhau trên đĩa), các tập tin bảng phân bổ vẫn có thể theo dõi nó. FAT32 là một sự cải tiến với hệ thống FAT ban đầu, vì nó sử dụng nhiều bit để xác định mỗi cluster trên đĩa. Điều này giúp máy tính xác định vị trí các file dễ dàng hơn và cho phép cho các cụm nhỏ hơn, giúp cải thiện hiệu quả của đĩa cứng của bạn. FAT32 hỗ trợ lên đến 2 terabyte dung lượng lưu trữ ổ cứng. Trừ khi bạn là một người dùng điện nghiêm trọng, mà nên được nhiều hơn đủ không gian cho bạn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the FAT32? - Definition

This strange term refers to the way Windows stores data on your hard drive. "FAT" stands for "File Allocation Table," which keeps track of all your files and helps the computer locate them on the disk. Even if a file gets fragmented (split up into various areas on the disk), the file allocation table still can keep track of it. FAT32 is an improvement to the original FAT system, since it uses more bits to identify each cluster on the disk. This helps the computer locate files easier and allows for smaller clusters, which improves the efficiency of your hard disk. FAT32 supports up to 2 terabytes of hard disk storage. Unless you are a serious power user, that should be more than enough space for you.

Understanding the FAT32

Thuật ngữ liên quan

  • FAQ
  • Favicon

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *