Federal Information Technology Strategic Plan of 2011-2015

Định nghĩa Federal Information Technology Strategic Plan of 2011-2015 là gì?

Federal Information Technology Strategic Plan of 2011-2015Kế hoạch chiến lược Liên bang Công nghệ thông tin đoạn 2011-2015. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Federal Information Technology Strategic Plan of 2011-2015 - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Kế hoạch Chiến lược Công nghệ thông tin Liên bang Hoa Kỳ đoạn 2011-2015 là một điều luật nào được thiết kế để hướng dẫn thực hiện liên bang của công nghệ thông tin y tế và trao đổi thông tin y tế trong đấu trường ngày càng mở rộng của mỗi người trong các danh lam thắng cảnh. Nó cũng nhằm mục đích cải thiện chi phí chăm sóc sức khỏe và chăm sóc bệnh nhân chất lượng thông qua việc sử dụng có ý nghĩa và khả năng tương tác của các hồ sơ y tế điện tử (EHR).

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Kế hoạch chiến lược công nghệ thông tin liên bang đoạn 2011-2015 đã được xuất bản lần đầu vào năm 2009. Nó được tạo ra dựa trên hai phần chính của pháp luật: Các Công nghệ thông tin Y tế Kinh tế và Luật Sức Khoẻ lâm sàng và các bệnh nhân Đạo luật Bảo vệ và Chăm sóc cả phải chăng. Nó được bỏ ngỏ để lấy ý kiến ​​công khai, phê bình và đề xuất cải tiến từ năm 2009 đến năm 2010. Các hành động được thực hiện bởi Bộ Ngoại giao Mỹ của Văn phòng Điều phối viên quốc gia cùng với các cơ quan khác trong đó có Ủy ban Chính sách Y tế CNTT và ngành CNTT tin vì nó liên quan các chính sách bao gồm trong Đạo luật phục hồi và Tái đầu tư của Mỹ, trong đó bắt buộc điện tử hồ sơ y tế khả năng tương tác trên toàn quốc vào năm 2015. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cho các chuyên gia CNTT cụ thể, kế hoạch chiến lược dự kiến ​​sẽ cung cấp sự nghiệp nhiều thông tin y tế thông qua các chương trình đào tạo đại học-có trụ sở tại các trường cao đẳng và đại học trên toàn quốc. Này đã được thực hiện thông qua quy định hào phóng cấp liên bang.

What is the Federal Information Technology Strategic Plan of 2011-2015? - Definition

The U.S. Federal Information Technology Strategic Plan of 2011-2015 is a piece of legislation designed to guide federal implementation of health information technology and health information exchange in the ever-expanding arenas of each of these landscapes. It also aims to improve health care costs and quality patient care through the meaningful use and interoperability of electronic health records (EHR).

Understanding the Federal Information Technology Strategic Plan of 2011-2015

The Federal Information Technology Strategic Plan of 2011-2015 was first published in 2009. It was created based on two major pieces of legislation: The Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act and the Patient Protection and Affordable Care Act. It was left open for public comments, critiques and improvement suggestions from 2009 to 2010. The act was implemented by the U.S. Department of the Office of the National Coordinator along with other agencies including the Health IT Policy Committee and the private IT sector as it relates to policies included in the American Recovery and Reinvestment Act, which mandated electronic health record interoperability nationwide by the year 2015. To meet the increasing need for specific IT professionals, the strategic plan is expected to provide more health informatics careers through university-based training programs in colleges and universities nationwide. This is being accomplished through generous federal grant provisions.

Thuật ngữ liên quan

  • Information Technology (IT)
  • Health Information Exchange (HIE)
  • Health Informatics (HI)
  • Electronic Health Record (EHR)
  • Electronic Medical Record (EMR)
  • Health Information Technology For Economic And Clinical Health Act (HITECH Act)
  • University-Based Training (UBT)
  • Meaningful Use (MU)
  • Health Insurance Portability and Accountability Act Privacy Rule (HIPAA Privacy Rule)
  • Data Modeling

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *