Footer

Định nghĩa Footer là gì?

FooterFooter. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Footer - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Thuật ngữ "chân" có nhiều công dụng trong thế giới máy tính. Tuy nhiên, hai phổ biến nhất là 1) một chân tài liệu, và 2) một chân trang web.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Footer? - Definition

The term "footer" has many uses in the computer world. However, the two most common are 1) a document footer, and 2) a webpage footer.

Understanding the Footer

Thuật ngữ liên quan

  • Font Case
  • Format

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *