Format

Định nghĩa Format là gì?

Formatđịnh dạng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Format - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Thuật ngữ "định dạng" có nhiều nghĩa, liên quan đến 1) định dạng đĩa, 2) trang định dạng, và 3) các định dạng tập tin.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Format? - Definition

The term "format" has several meanings, related to 1) disk formatting, 2) page formatting, and 3) file formats.

Understanding the Format

Thuật ngữ liên quan

  • Footer
  • Formula

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *