Frame

Định nghĩa Frame là gì?

FrameKhung. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Frame - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Trong thế giới máy tính, một khung thể có nhiều điều khác nhau. Các định nghĩa khác nhau của "khung" được liệt kê dưới đây:

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Frame? - Definition

In the computer world, a frame can be many different things. The different definitions of "frame" are listed below:

Understanding the Frame

Thuật ngữ liên quan

  • Fragmentation
  • Framework

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *