Freeware

Định nghĩa Freeware là gì?

Freewarephần mềm miễn phí. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Freeware - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Phần mềm miễn phí là phần mềm hoàn toàn miễn phí. Không giống như các phần mềm thương mại, nó không đòi hỏi bất kỳ thanh toán hoặc cấp phép thu phí. Nó tương tự như phần mềm chia sẻ, nhưng sẽ không yêu cầu bạn cuối cùng để thanh toán để tiếp tục sử dụng phần mềm. Bạn hợp pháp có thể tải về và sử dụng phần mềm miễn phí cho đến khi nào bạn muốn mà không cần phải trả tiền cho nó.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Freeware? - Definition

Freeware is software that is free to use. Unlike commercial software, it does not require any payment or licensing fee. It is similar to shareware, but will not eventually ask you for payment to continue using the software. You can legally download and use freeware for as long as you want without having to pay for it.

Understanding the Freeware

Thuật ngữ liên quan

  • Framework
  • Frequency

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *