FxCop

Định nghĩa FxCop là gì?

FxCopFxCop. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ FxCop - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

FxCop là một công cụ lập trình cho NET cho phép các nhà phát triển để kiểm tra xem chương trình của họ phù hợp với Microsoft .NET Framework Hướng dẫn thiết kế. Nó có sẵn miễn phí từ Microsoft. Nó hoạt động bằng mã đối tượng phân tích, như trái ngược với các công cụ khác mà chỉ cần nhìn vào mã nguồn. Nó có sẵn trong cả hai phiên bản CLI và GUI.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

FxCop cho phép các nhà phát triển để kiểm tra xem .NET quản lý mã lắp ráp của họ phù hợp với .NET Framework Hướng dẫn thiết kế của Microsoft. FxCop kiểm tra lắp ráp mã trên một số tiêu chí, bao gồm COM khả năng tương tác, thiết kế, tính di động, an ninh, bảo trì và độ tin cậy.

What is the FxCop? - Definition

FxCop is a programming tool for .NET that allows developers to check that their programs conform to Microsoft .NET Framework Design Guidelines. It is available for free from Microsoft. It works by analyzing object code, as opposed to other tools that simply look at source code. It is available in both CLI and GUI versions.

Understanding the FxCop

FxCop allows developers to check that their .NET managed code assemblies conform to Microsoft's .NET Framework Design Guidelines. FxCop examines code assemblies on a number of criteria, including COM interoperability, design, portability, security, maintainability and reliability.

Thuật ngữ liên quan

  • Debugging
  • Code Review
  • Visual Studio .NET
  • .NET Framework (.NET)
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus
  • Binder

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *