Gigaflops

Định nghĩa Gigaflops là gì?

Gigaflopsgigaflops. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Gigaflops - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Gigaflops là một đơn vị đo lường dùng để đo hiệu suất của đơn vị dấu chấm động của một máy tính, thường được gọi là FPU. Một gigaflops là một tỷ đồng (1000000000) thất bại, hoặc các hoạt động điểm nổi, mỗi giây.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Gigaflops? - Definition

Gigaflops is a unit of measurement used to measure the performance of a computer's floating point unit, commonly referred to as the FPU. One gigaflops is one billion (1,000,000,000) FLOPS, or floating point operations, per second.

Understanding the Gigaflops

Thuật ngữ liên quan

  • Gigabyte
  • Gigahertz

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *