GPGPU

Định nghĩa GPGPU là gì?

GPGPUGPGPU. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ GPGPU - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Là viết tắt của "General-Purpose tính toán trên Graphics Processing Units." GPGPU, hoặc GPU tính toán, là việc sử dụng một GPU để xử lý các hoạt động máy tính nói chung. hệ điều hành hiện đại cho phép các chương trình để truy cập GPU cùng với CPU, tăng tốc hiệu suất tổng thể.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the GPGPU? - Definition

Stands for "General-Purpose computation on Graphics Processing Units." GPGPU, or GPU computing, is the use of a GPU to handle general computing operations. Modern operating systems allow programs to access the GPU alongside the CPU, speeding up the overall performance.

Understanding the GPGPU

Thuật ngữ liên quan

  • Gopher
  • GPIO

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *