GPIO

Định nghĩa GPIO là gì?

GPIOGPIO. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ GPIO - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 10/10

Viết tắt của "General Purpose Input / Output." GPIO là một loại pin được tìm thấy trên một mạch tích hợp mà không có một chức năng cụ thể. Trong khi hầu hết các chân có một mục đích chuyên dụng, chẳng hạn như gửi một tín hiệu đến một thành phần nào đó, chức năng của một pin GPIO là tùy chỉnh và có thể được điều khiển bởi phần mềm.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the GPIO? - Definition

Stands for "General Purpose Input/Output." GPIO is a type of pin found on an integrated circuit that does not have a specific function. While most pins have a dedicated purpose, such as sending a signal to a certain component, the function of a GPIO pin is customizable and can be controlled by software.

Understanding the GPIO

Thuật ngữ liên quan

  • GPGPU
  • GPS

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *