Graphics

Định nghĩa Graphics là gì?

Graphicsđồ họa. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Graphics - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Một đồ họa là một hình ảnh hoặc hình ảnh của một đối tượng. Do đó, đồ họa máy tính chỉ đơn giản là hình ảnh hiển thị trên một màn hình máy tính. Đồ họa thường được đối lập với văn bản, trong đó bao gồm các ký tự, chẳng hạn như con số và chữ cái, chứ không phải hình ảnh.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Graphics? - Definition

A graphic is an image or visual representation of an object. Therefore, computer graphics are simply images displayed on a computer screen. Graphics are often contrasted with text, which is comprised of characters, such as numbers and letters, rather than images.

Understanding the Graphics

Thuật ngữ liên quan

  • GPU
  • Graymail

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *