Grayscale

Định nghĩa Grayscale là gì?

Grayscalegrayscale. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Grayscale - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Grayscale là một loạt các màu đơn sắc từ màu đen sang màu trắng. Do đó, một hình ảnh màu xám chỉ chứa sắc thái của màu xám và không có màu sắc.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Grayscale? - Definition

Grayscale is a range of monochromatic shades from black to white. Therefore, a grayscale image contains only shades of gray and no color.

Understanding the Grayscale

Thuật ngữ liên quan

  • Graymail
  • Greenfield

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *