Hacker

Định nghĩa Hacker là gì?

HackerTin tặc. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Hacker - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Trong khi thuật ngữ này ban đầu được gọi là một lập trình thông minh hoặc chuyên gia, hiện nay thường được sử dụng để chỉ một người có thể truy cập trái phép vào máy tính khác. Một hacker có thể "hack" cách của mình thông qua các mức độ bảo mật của hệ thống máy tính hoặc mạng. Điều này có thể đơn giản như tìm ra mật khẩu của người khác hoặc phức tạp như viết một chương trình tùy chỉnh để phá vỡ phần mềm bảo mật của máy tính khác. Hacker là những nhà sản xuất phần mềm lý do giải phóng "cập nhật bảo mật" định kỳ cho các chương trình của họ. Trong khi nó không chắc rằng một người bình thường sẽ bị "hack", một số doanh nghiệp lớn và các tổ chức nhận được nhiều nỗ lực hacking một ngày.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Hacker? - Definition

While this term originally referred to a clever or expert programmer, it is now more commonly used to refer to someone who can gain unauthorized access to other computers. A hacker can "hack" his or her way through the security levels of a computer system or network. This can be as simple as figuring out somebody else's password or as complex as writing a custom program to break another computer's security software. Hackers are the reason software manufacturers release periodic "security updates" to their programs. While it is unlikely that the average person will get "hacked," some large businesses and organizations receive multiple hacking attempts a day.

Understanding the Hacker

Thuật ngữ liên quan

  • GUID
  • Half-Duplex

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *