Half-Duplex

Định nghĩa Half-Duplex là gì?

Half-DuplexHalf-Duplex. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Half-Duplex - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Half-duplex là một loại thông tin liên lạc trong đó dữ liệu có thể chảy qua lại giữa hai thiết bị, nhưng không phải cùng một lúc. Mỗi thiết bị trong một hệ thống half-duplex có thể gửi và nhận dữ liệu, nhưng chỉ có một thiết bị có thể truyền tải cùng một lúc.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Half-Duplex? - Definition

Half-duplex is a type of communication in which data can flow back and forth between two devices, but not simultaneously. Each device in a half-duplex system can send and receive data, but only one device can transmit at a time.

Understanding the Half-Duplex

Thuật ngữ liên quan

  • Hacker
  • Halftone

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *