Horizontal Market Software

Định nghĩa Horizontal Market Software là gì?

Horizontal Market SoftwareThị trường phần mềm ngang. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Horizontal Market Software - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Một thị trường ngang là một trong đó nguồn cung cấp hàng hóa với một loạt các ngành công nghiệp thay vì chỉ một. Do đó, phần mềm thị trường ngang là phần mềm có thể được sử dụng bởi các loại khác nhau của các ngành công nghiệp.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Horizontal Market Software? - Definition

A horizontal market is one that supplies goods to a variety of industries instead of just one. Therefore, horizontal market software is software that can be used by several different types of industries.

Understanding the Horizontal Market Software

Thuật ngữ liên quan

  • Honeypot
  • Host

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *