Hostname

Định nghĩa Hostname là gì?

Hostnamehostname. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Hostname - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Một hostname là một nhãn để nhận biết một thiết bị phần cứng, hoặc máy chủ, trên mạng. Hostname được sử dụng trong cả hai mạng cục bộ (LAN) cũng như mạng diện rộng như Internet.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Hostname? - Definition

A hostname is a label that identifies a hardware device, or host, on a network. Hostnames are used in both local networks (LANs) as well as wide area networks like the Internet.

Understanding the Hostname

Thuật ngữ liên quan

  • Host
  • Hot Swappable

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *