Hyper-Threading

Định nghĩa Hyper-Threading là gì?

Hyper-ThreadingHyper-Threading. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Hyper-Threading - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Hyper-Threading là một công nghệ được phát triển bởi Tập đoàn Intel. Nó được sử dụng trong một số bộ vi xử lý Pentium 4 và tất cả các bộ vi xử lý Intel Xeon. Hyper-Threading Technology, thường được gọi là "Công nghệ HT," cho phép bộ vi xử lý để thực hiện hai luồng, hoặc bộ hướng dẫn, đồng thời. Kể từ Hyper-Threading cho phép hai con suối để được thực thi song song, nó gần như là giống như có hai bộ vi xử lý riêng biệt làm việc cùng nhau.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Hyper-Threading? - Definition

Hyper-threading is a technology developed by Intel Corporation. It is used in certain Pentium 4 processors and all Intel Xeon processors. Hyper-threading technology, commonly referred to as "HT Technology," enables the processor to execute two threads, or sets of instructions, at the same time. Since hyper-threading allows two streams to be executed in parallel, it is almost like having two separate processors working together.

Understanding the Hyper-Threading

Thuật ngữ liên quan

  • Hub
  • Hyperlink

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *