IDS

Định nghĩa IDS là gì?

IDSIDS. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ IDS - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Viết tắt của "Hệ thống phát hiện xâm nhập." Một IDS giám sát lưu lượng mạng cho hoạt động đáng ngờ. Nó có thể được bao gồm phần cứng, phần mềm, hoặc kết hợp cả hai. IDSes cũng tương tự như tường lửa, nhưng được thiết kế để giám sát giao thông đã bước vào một mạng, chứ không phải là ngăn chặn truy cập vào một mạng hoàn toàn. Điều này cho phép IDSes để phát hiện các cuộc tấn công có nguồn gốc từ bên trong một mạng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the IDS? - Definition

Stands for "Intrusion Detection System." An IDS monitors network traffic for suspicious activity. It may be comprised of hardware, software, or a combination of the two. IDSes are similar to firewalls, but are designed to monitor traffic that has entered a network, rather than preventing access to a network entirely. This allows IDSes to detect attacks that originate from within a network.

Understanding the IDS

Thuật ngữ liên quan

  • IDE
  • IEEE

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *