Indirection operator

Định nghĩa Indirection operator là gì?

Indirection operatorĐiều hành gián tiếp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Indirection operator - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Indirection operator? - Definition

Understanding the Indirection operator

Thuật ngữ liên quan

  • Unsafe
  • Address-of Operator (&)
  • C Programming Language (C)
  • Object Code
  • Object-Oriented Programming (OOP)
  • Syntax
  • Operator
  • Operators
  • Commit
  • Access Modifiers

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *