Input

Định nghĩa Input là gì?

InputĐầu vào. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Input - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 2/10

Bất cứ khi nào bạn nhập dữ liệu vào máy tính của bạn, nó được gọi là đầu vào. Đây có thể là văn bản đánh máy trong một tài liệu xử lý văn bản, từ khóa nhập vào trong hộp tìm kiếm một công cụ tìm kiếm, hoặc dữ liệu nhập vào một bảng tính. Đầu vào có thể được một cái gì đó đơn giản như di chuyển chuột hoặc nhấp vào nút chuột hoặc nó có thể phức tạp như quét một tài liệu hoặc tải hình ảnh từ một máy ảnh kỹ thuật số.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Input? - Definition

Whenever you enter data into your computer, it is referred to as input. This can be text typed in a word processing document, keywords entered in a search engine's search box, or data entered into a spreadsheet. Input can be something as simple as moving the mouse or clicking the mouse button or it can be as complex as scanning a document or downloading photos from a digital camera.

Understanding the Input

Thuật ngữ liên quan

  • Inode
  • Input Device

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *