IPX

Định nghĩa IPX là gì?

IPXIPX. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ IPX - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 9/10

Viết tắt của "Internetwork Packet Exchange." IPX là một giao thức mạng được sử dụng bởi hệ điều hành Novell NetWare và sau đó được thông qua bởi Windows. IPX được giới thiệu vào những năm 1980 và vẫn còn phổ biến thông qua những năm 1990. Kể từ đó, nó đã phần lớn được thay thế bằng giao thức TCP / IP chuẩn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the IPX? - Definition

Stands for "Internetwork Packet Exchange." IPX is a networking protocol originally used by the Novell NetWare operating system and later adopted by Windows. IPX was introduced in the 1980s and remained popular through the 1990s. Since then, it has largely been replaced by the standard TCP/IP protocol.

Understanding the IPX

Thuật ngữ liên quan

  • IPv6
  • IRC

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *