Java Object

Định nghĩa Java Object là gì?

Java ObjectJava Object. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Java Object - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Đối tượng A Java là sự kết hợp của dữ liệu và quy trình làm việc trên các dữ liệu có sẵn. Một đối tượng có một trạng thái và hành vi.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các đối tượng Java rất giống với các đối tượng chúng ta có thể quan sát trong thế giới thực. Một con mèo, một cái bật lửa, một cây bút, hay một chiếc xe là tất cả các đối tượng.

What is the Java Object? - Definition

A Java object is a combination of data and procedures working on the available data. An object has a state and behavior.

Understanding the Java Object

Java objects are very similar to the objects we can observe in the real world. A cat, a lighter, a pen, or a car are all objects.

Thuật ngữ liên quan

  • Java
  • Abstract Class
  • Class
  • JavaBeans
  • .NET Framework (.NET)
  • Method
  • Field
  • Variable
  • Alpha Value
  • Data Science

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *