Kerning

Định nghĩa Kerning là gì?

KerningKerning. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Kerning - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Kerning đề cập đến khoảng cách giữa các ký tự của một phông chữ. Nếu không có kerning, mỗi nhân vật có một khối không gian và nhân vật tiếp theo được in sau khi nó. Khi kerning được áp dụng cho một phông chữ, các nhân vật có thể theo chiều dọc chồng chéo. Điều này không có nghĩa là các nhân vật thực sự chạm vào, nhưng thay vào đó nó cho phép một phần của hai nhân vật để đưa lên không gian dọc tương tự.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Kerning? - Definition

Kerning refers to the spacing between the characters of a font. Without kerning, each character takes up a block of space and the next character is printed after it. When kerning is applied to a font, the characters can vertically overlap. This does not mean that the characters actually touch, but instead it allows part of two characters to take up the same vertical space.

Understanding the Kerning

Thuật ngữ liên quan

  • Kernel
  • Keyboard

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *