LAN Switching

Định nghĩa LAN Switching là gì?

LAN SwitchingLAN Switching. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ LAN Switching - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the LAN Switching? - Definition

Understanding the LAN Switching

Thuật ngữ liên quan

  • Local Area Network (LAN)
  • Switching
  • Routing
  • Wide Area Network (WAN)
  • Gateway
  • Bridge
  • Wireless Local Area Network (WLAN)
  • Voice Over Internet Protocol (VoIP)
  • Internet Protocol Switching (IP Switching)
  • Hacking Tool

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *