Left-Click

Định nghĩa Left-Click là gì?

Left-ClickẤn chuột trái. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Left-Click - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 1/10

Một nhấp chuột trái liên quan đến cách nhấn vào nút chuột trái. Thông thường, "trái click" có nghĩa là điều tương tự như chỉ là "click" kể từ khi nút chuột trái là nút chính theo mặc định. Thuật ngữ "nhấp chuột trái" thường được sử dụng trái ngược với "nhấp chuột phải," trong đó bao gồm cách nhấn vào nút thứ cấp ở phía bên phải của chuột.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Left-Click? - Definition

A left-click involves clicking the left mouse button. Typically, "left-clicking" means the same thing as just "clicking" since the left mouse button is the primary button by default. The term "left-click" is most often used in contrast to "right-click," which involves clicking the secondary button on the right side of the mouse.

Understanding the Left-Click

Thuật ngữ liên quan

  • Leet
  • Leopard

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *