MP3

Định nghĩa MP3 là gì?

MP3MP3. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ MP3 - một thuật ngữ thuộc nhóm File Formats - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Viết tắt của "MPEG Audio Layer-3." MP3 là một định dạng tập tin âm thanh nén được phát triển bởi Moving Picture Experts Group (MPEG). Một tập tin MP3 điển hình âm thanh tương tự như bản ghi gốc, nhưng đòi hỏi không gian đĩa ít hơn đáng kể. file MP3 thường khoảng một phần mười kích thước của một tập tin WAVE hoặc AIFF nén, trong đó có chất lượng âm thanh giống như một đĩa CD.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the MP3? - Definition

Stands for "MPEG Audio Layer-3." MP3 is a compressed audio file format developed by the Moving Picture Experts Group (MPEG). A typical MP3 file sounds similar to the original recording, but requires significantly less disk space. MP3 files are often about one tenth the size of an uncompressed WAVE or AIFF file, which have the same audio quality as a CD.

Understanding the MP3

Thuật ngữ liên quan

  • Mouse Pad
  • MPEG

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *