NetRexx

Định nghĩa NetRexx là gì?

NetRexxNetRexx. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ NetRexx - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

NetRexx là một thay thế chương trình và kịch bản ngôn ngữ hiệu quả để Java. Nó tạo ra các ứng dụng và applet cho môi trường Java. Bên cạnh đó, nó cung cấp biên soạn nhanh hơn và giải thích của hầu hết các lớp học so với Java.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

NetRexx được lấy cảm hứng từ những ngôn ngữ Rexx và Java. Nó kết hợp các dễ dàng để sử dụng cú pháp của Rexx với tính di động mạnh mẽ của Java. NetRexx mất tính năng hướng đối tượng của nó từ Object Rexx và từ Java nó được thừa hưởng gõ tĩnh, số học nhị phân, mô hình đối tượng và xử lý ngoại lệ. Những người đã đo sự khác nhau giữa NetRexx và Java đã chỉ ra rằng nguồn Java đòi hỏi 30 phần trăm thẻ từ vựng hơn và tổ hợp phím hơn 20 phần trăm so với một chương trình NetRexx tương đương. mã nguồn này hoặc có thể được biên dịch vào một NetRexx file lớp Java thực thi hay thuần túy. Không cần cho một trình biên dịch Java để giải thích đang NetRexx.

What is the NetRexx? - Definition

NetRexx is an effective programming and scripting language alternative to the Java. It creates applications and applets for the Java environment. In addition, it provides faster compilation and interpretation of most classes as compared to Java.

Understanding the NetRexx

NetRexx is inspired by the languages Rexx and Java. It combines the easy to use syntax of Rexx with the robust portability of Java. NetRexx takes its object-oriented features from Object Rexx and from Java it inherits static typing, binary arithmetic, the object model and exception handling. Those who have measured the differences between NetRexx and Java have shown that Java source requires 30 percent more lexical tokens and 20 percent more keystrokes than an equivalent NetRexx program. This source code can either be compiled into a NetRexx executable or pure Java class files. There is no need for a Java compiler to interpret NetRexx code.

Thuật ngữ liên quan

  • Object Model
  • Exception Handling
  • Static
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus
  • Binder
  • Countermeasure

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *