Netwar

Định nghĩa Netwar là gì?

NetwarNetwar. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Netwar - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Netwar? - Definition

Understanding the Netwar

Thuật ngữ liên quan

  • Cyberwarfare
  • Cyber-Warrior
  • Information Warfare
  • Cyberforensics
  • Cyberbullying
  • Cybercrime
  • Cyberattack
  • Internet
  • Koobface
  • Activex Control

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *