OpenGL for Embedded Systems (OpenGL ES)

Định nghĩa OpenGL for Embedded Systems (OpenGL ES) là gì?

OpenGL for Embedded Systems (OpenGL ES)OpenGL Embedded Systems (OpenGL ES). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ OpenGL for Embedded Systems (OpenGL ES) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

OpenGL Embedded Systems (OpenGL ES), một tập hợp con của OpenGL 3D giao diện lập trình ứng dụng đồ họa (API), là một API cross-platform thiết kế cho các thiết bị nhúng, chẳng hạn như video game console, điện thoại di động và trợ lý kỹ thuật số cá nhân (PDA). API nhẹ này tiêu thụ năng lượng tối thiểu và đòi hỏi không gian lưu trữ tối thiểu.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the OpenGL for Embedded Systems (OpenGL ES)? - Definition

OpenGL for Embedded Systems (OpenGL ES), a subset of the OpenGL 3D graphics application programming interface (API), is a cross-platform API designed for embedded devices, such as video game consoles, mobile phones and personal digital assistants (PDA). This lightweight API consumes minimal power and requires minimal storage space.

Understanding the OpenGL for Embedded Systems (OpenGL ES)

Thuật ngữ liên quan

  • Mobile Computing Promotion Consortium (MCPC)
  • Application Programming Interface (API)
  • Mobile Application (Mobile App)
  • Graphics Processing Unit (GPU)
  • Android
  • Central Processing Unit (CPU)
  • Random Access Memory (RAM)
  • iPhone
  • BlackBerry
  • Commit

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *