PDF

Định nghĩa PDF là gì?

PDFPDF. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ PDF - một thuật ngữ thuộc nhóm File Formats - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Viết tắt của "Portable Document Format." PDF là một định dạng tập tin được thiết kế để xuất trình giấy tờ liên tục trên nhiều thiết bị và nền tảng. Nó được phát triển bởi Adobe năm 1992 và kể từ đó đã trở thành một trong những định dạng sử dụng rộng rãi nhất để lưu và trao đổi tài liệu.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the PDF? - Definition

Stands for "Portable Document Format." PDF is a file format designed to present documents consistently across multiple devices and platforms. It was developed by Adobe 1992 and has since become one of the most widely used formats for saving and exchanging documents.

Understanding the PDF

Thuật ngữ liên quan

  • PDA
  • PDU

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *