PNG

Định nghĩa PNG là gì?

PNGPNG. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ PNG - một thuật ngữ thuộc nhóm File Formats - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

PNG, có thể được phát âm là "ping" hoặc "P-N-G," là một định dạng nén raster đồ họa. Nó thường được sử dụng trên Web và cũng là một lựa chọn phổ biến cho đồ họa ứng dụng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the PNG? - Definition

PNG, which can be pronounced "ping" or "P-N-G," is a compressed raster graphic format. It is commonly used on the Web and is also a popular choice for application graphics.

Understanding the PNG

Thuật ngữ liên quan

  • PMU
  • Podcast

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *