Q Signaling (QSIG)

Định nghĩa Q Signaling (QSIG) là gì?

Q Signaling (QSIG)Q hiệu (QSIG). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Q Signaling (QSIG) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Q tín hiệu (QSIG) xử lý kỹ thuật số trao đổi chi nhánh riêng (PBX) báo hiệu và là một Integrated Services Digital Network (ISDN) tín hiệu tiêu chuẩn được xây dựng theo Q.931 thông số kỹ thuật. QSIG được sử dụng trong Voice over Internet Protocol (VoIP) mạng, mạng riêng ảo (VPN) và các mạng tốc độ cao và đa ứng dụng cho các doanh nghiệp, các trường đại học và các tổ chức chính phủ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

QSIG đảm bảo rằng các chức năng sau Q.931 được quản lý trong các mạng mà thiết bị sử dụng từ các nhà cung cấp khác nhau:

What is the Q Signaling (QSIG)? - Definition

Q signaling (QSIG) handles digital private branch exchange (PBX) signaling and is an Integrated Services Digital Network (ISDN) signaling standard built according to Q.931 specifications. QSIG is used in Voice over Internet Protocol (VoIP) networks, virtual private networks (VPN) and high-speed and multi-application networks for enterprises, universities and government entities.

Understanding the Q Signaling (QSIG)

QSIG ensures that the following Q.931 functions are managed in networks that use equipment from different vendors:

Thuật ngữ liên quan

  • Voice Over Internet Protocol (VoIP)
  • Integrated Services Digital Network (ISDN)
  • Private Branch Exchange (PBX)
  • Broadband
  • Local Area Network (LAN)
  • Wide Area Network (WAN)
  • Q.931
  • Virtual Private Network (VPN)
  • Hacking Tool
  • Geotagging

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *