QuickTime

Định nghĩa QuickTime là gì?

QuickTimeThời gian nhanh chóng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ QuickTime - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

QuickTime là một khuôn khổ đa phương tiện được phát triển bởi Apple. Nó hỗ trợ chơi nhiều định dạng âm thanh và video phổ biến, bao gồm định dạng .MOV độc quyền của Apple.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the QuickTime? - Definition

QuickTime is a multimedia framework developed by Apple. It supports playback of several common audio and video formats, including Apple's proprietary .MOV format.

Understanding the QuickTime

Thuật ngữ liên quan

  • Queue
  • QWERTY

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *