Regular Expression

Định nghĩa Regular Expression là gì?

Regular ExpressionBiểu hiện thông thường. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Regular Expression - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Một biểu thức chính quy (hoặc "regex") là một mô hình tìm kiếm sử dụng cho phù hợp với một hoặc nhiều ký tự trong một chuỗi. Nó có thể phù hợp với nhân vật cụ thể, các kí hiệu, và phạm vi của các nhân vật. biểu thức thông thường ban đầu được sử dụng bởi các tiện ích Unix, chẳng hạn như vi và grep. Tuy nhiên, bây giờ họ đang được hỗ trợ bởi nhiều ứng dụng chỉnh sửa mã và xử lý văn bản trên nhiều nền tảng. biểu thức thông thường cũng có thể được sử dụng trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình lớn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Regular Expression? - Definition

A regular expression (or "regex") is a search pattern used for matching one or more characters within a string. It can match specific characters, wildcards, and ranges of characters. Regular expressions were originally used by Unix utilities, such as vi and grep. However, they are now supported by many code editing applications and word processors on multiple platforms. Regular expressions can also be used in most major programming languages.

Understanding the Regular Expression

Thuật ngữ liên quan

  • Registry
  • Reimage

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *