RGB

Định nghĩa RGB là gì?

RGBRGB. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ RGB - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Viết tắt của "Red Xanh Blue." RGB đề cập đến ba màu sắc của ánh sáng có thể được pha trộn với nhau để tạo ra màu sắc khác nhau. Kết hợp màu đỏ, xanh lá cây, và ánh sáng màu xanh là phương pháp tiêu chuẩn của sản xuất hình ảnh màu trên màn hình, chẳng hạn như TV, màn hình máy tính, và màn hình điện thoại thông minh.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the RGB? - Definition

Stands for "Red Green Blue." RGB refers to three hues of light that can be mixed together to create different colors. Combining red, green, and blue light is the standard method of producing color images on screens, such as TVs, computer monitors, and smartphone screens.

Understanding the RGB

Thuật ngữ liên quan

  • RFID
  • Ribbon

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *