Right Click

Định nghĩa Right Click là gì?

Right ClickNhấp chuột phải. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Right Click - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Hầu hết những con chuột máy tính có ít nhất hai nút chuột. Khi bạn nhấn một trái, nó được gọi là một nhấp chuột trái. Khi bạn nhấn một ở bên phải, nó được gọi là một click chuột phải. Theo mặc định, nút bên trái là nút chuột chính, và được sử dụng cho các nhiệm vụ phổ biến như đối tượng lựa chọn và click đúp.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Right Click? - Definition

Most computer mice have at least two mouse buttons. When you press the left one, it is called a left click. When you press the one on the right, it is called a right click. By default, the left button is the main mouse button, and is used for common tasks such as selecting objects and double-clicking.

Understanding the Right Click

Thuật ngữ liên quan

  • Rich Text
  • RIP

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *