RJ45

Định nghĩa RJ45 là gì?

RJ45RJ45. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ RJ45 - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

RJ45 là một loại kết nối thường được sử dụng cho Ethernet mạng. Nó trông giống như một jack cắm điện thoại, nhưng là hơi rộng hơn. Kể từ cáp Ethernet có một đầu nối RJ45 trên mỗi đầu, dây cáp Ethernet được đôi khi còn được gọi là cáp RJ45.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the RJ45? - Definition

RJ45 is a type of connector commonly used for Ethernet networking. It looks similar to a telephone jack, but is slightly wider. Since Ethernet cables have an RJ45 connector on each end, Ethernet cables are sometimes also called RJ45 cables.

Understanding the RJ45

Thuật ngữ liên quan

  • RISC
  • ROM

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *