Rosetta

Định nghĩa Rosetta là gì?

RosettaRosetta. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Rosetta - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Khi Apple chuyển từ PowerPC để xử lý Intel trong năm 2006, điều quan trọng là chương trình viết cho vi xử lý PowerPC vẫn sẽ chạy trên các máy Mac mới Intel-based. Do đó, Mac OS X cho máy tính Intel bao gồm Rosetta, một công nghệ cho phép các chương trình PowerPC chạy trên bộ vi xử lý Intel.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Rosetta? - Definition

When Apple switched from PowerPC to Intel processors in 2006, it was important that programs written for PowerPC processors would still run on the new Intel-based Macs. Therefore, Mac OS X for Intel computers included Rosetta, a technology that enables PowerPC programs to run on Intel processors.

Understanding the Rosetta

Thuật ngữ liên quan

  • Rootkit
  • Router

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *